Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh An Giang có Văn bản số 257/UBND-TH về triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ - (24/03/2023)

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh An Giang có Văn bản số 257/UBND-TH về triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 9 năm 2022 - (03/10/2022)

Sáng ngày 26/9/2022, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì Phiên h...

Xác định mức đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp - (26/09/2022)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp ...

  • 1