Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Chuyển đổi số

Một số kết quả nổi bật thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực mới, chìa khóa giải quyết những điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới...

Một số kết quả nổi bật thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 - (07/11/2023)

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực mới, chìa khóa giải quyết những điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới...

Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất - (19/09/2023)

Ngày 14/9/2023, Diễn đàn kinh tế số - xã hội số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT), Ban Kinh tế Trung ương và U...

Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp - (11/05/2023)

Ngày 30/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 75/UBND-NC về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tr...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ - (24/03/2023)

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh An Giang có Văn bản số 257/UBND-TH về triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 9 năm 2022 - (03/10/2022)

Sáng ngày 26/9/2022, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì Phiên h...

Xác định mức đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp - (26/09/2022)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp ...

  • 1