Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 - (02/02/2024)

Sáng ngày 31/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 với sự t...

Tập huấn lưu trữ, hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy tại Sở Khoa học và Công nghệ - (22/11/2023)

Ngày 17/11/2023, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn công tác lưu trữ hồ sơ giấy và hồ sơ điệ...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 - (06/09/2021)

Ngày 30/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực h...

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 - (27/11/2020)

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc t...

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/1 - (20/10/2020)

Thực hiện Hướng dẫn sỗ 42/HD-LĐLĐ ngày 15/10/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học...

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 - (17/01/2020)

Sáng ngày 16/01/2020, Sở Khoa học và Cong nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Tầng Phú An, Bí ...

Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 - (06/01/2020)

Nhằm mục đích khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất có đăn...