Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888-20/8/2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - (26/09/2022)

Ngày 30/8/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ ...

Hội thảo khoa học góp ý kiến cho dự thảo Đề án “Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia và kế hoạch tổng thể phát triển hệ th - (26/08/2022)

Trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc g...

Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện do khi nhập khẩu - (15/08/2022)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN q...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ n - (05/08/2022)

Ngày 23/5/2022. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1839/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa họ...

Tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 - (01/07/2022)

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 22 tháng 6 nă...

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá - (13/06/2022)

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, th - (13/06/2022)

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp - (08/06/2022)

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa ...