Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Thông tư Quy định về định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - (02/02/2023)

Ngày 10/01/2023, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC Quy định về định mức xây dựng dự toán ngân sách ...

Giới thiệu về Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và Phát triển doanh nghiệp năm 2022 - (09/11/2022)

Trung tâm Chứng nhận và Phát triển doanh nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học v...