Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2022!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá - (13/06/2022)

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, th - (13/06/2022)

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp - (08/06/2022)

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa ...

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạ - (09/03/2022)

Ngày 25/02/2022 Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số...

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo: Đẩy mạnh triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và ch - (23/02/2022)

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh ...

Quy định mới về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn - (02/01/2022)

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN quy định chi tiết...

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm - (02/01/2022)

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát ...