Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Thử nghiệm ương cá tra giai đoạn hương lên giống

Ngày 17/01/2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Thử ng...

Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Thử nghiệm ương cá tra giai đoạn hương lên giống - (02/02/2023)

Ngày 17/01/2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Thử ng...

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 - (19/01/2023)

Chiều ngày 13/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 với sự ...

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 - (03/01/2023)

Chiều ngày 28/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thự...

Thanh tra Sở KH&CN công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống th - (03/01/2023)

Thanh tra Sở KH&CN công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành chính và phòng, chống th...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh - (03/01/2023)

Căn cứ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ (K...

Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm nghiệp kết hợp cho vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang” - (03/01/2023)

Chiều ngày 30/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thự...

Xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2022 (đợt 2) lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn - (03/01/2023)

Xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2022 (đợt 2) lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn...

Hội thảo “Tổng kết mô hình trồng khảo nghiệm một số giống dưa lê tại huyện Châu Thành” - (03/01/2023)

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tổ chức Hội thảo “Tổng kết mô hình trồng khả...