Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tuyền truyền pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN TẢI VỀ - VĂN BẢN KHÁC

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

A. VĂN BẢN TẢI VỀ

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Các văn bản liên quan đến triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang

1_QĐ_996-TTg-Phe_duyet_de_an

2 QD82-BKHCN-Phe duyet KH trien khai DA996

3 QĐ 3807-BKHCN

4. QD 510.qd-bkhcn huong dan xay dung trien khai chuong trinh dam bao dl

5 64 kh trien khai de an 996-trinh ky.signed

6 2338-nangcaonlct

2 Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình NTMN 2016-2025, thực hiện năm 2023

1. Thông báo đề xuất dự án

2. Phụ lục đính kèm thông báo

3

Những nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tomtat-TT-01-2021.docx

4

Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2022

868/HD-SKHCN

 

5

Công văn hỗ trợ cung cấp thông tin hoạt động KH&CN khi thực hiện thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và thủ tục liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân

1193/SKHCN-QLCN 

Biểu mẫu đính kèm

6

Mẫu báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện dự án

Mẫu 20-CCTTUDKQDA

7 Báo cáo hoạt động của các tổ chức KH&CN

Mẫu 18: Tổ chức KH&CN công lập

Mẫu 19: Tổ chức KH&CN ngoài công lập

Mẫu 20: cơ sở giáo dục

Mẫu 21: văn phòng đại diện/ chi nhánh của tổ chức KH&CN trong nước.

8

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 năm 2023

 

1. Thông báo 1757/TB-SKHCN

2.  Phiếu đề xuất

9

Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ năm 2022

1. Công văn yêu cầu báo cáo

2. Mẫu báo cáo

10

Báo cáo Thống kê KH&CN năm 2022

Mẫu báo cáo thống kê KH&CN_2022 (mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

 

B. VĂN BẢN KHÁC

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Thông tư số  03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2016  quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

03.2018.TT.BTP.pdf

2

Công văn số 652/HĐPL ngày 20/6/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”

652.HĐPL.pdf