Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Kết quả giám sát tiến độ các dự án Nông thôn miền núi triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 02/2018) - (26/02/2019)

Thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025, tỉnh An Giang đã và đang triển khai thực hiện 05 dự án do...

Hiệu quả mô hình nông nghiệp Thông qua Phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, giải quyết việc làm cho l - (22/08/2018)

Ngoài việc ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa kết hợp dịch vụ nông nghiệp của nông dân Đỗ Ngân Hàng và nông dân Nguyễn Tấn Đ...

Lê Chánh: Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy - (18/07/2018)

Những năm qua, việc thưc hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy An Giang về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua thực tế cho ...

Làm dây keo xuất khẩu, nghề ăn nên làm ra - (05/06/2018)

Với đặc thù phục vụ cho trồng trọt và đánh bắt thủy sản, nghề làm dây keo ở Mỹ Hội Đông hiện đang phát triển mạnh và trở...

An Giang: Tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - (03/05/2018)

Sau gần 07 năm triển khai thực hiện Chương trình, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự chung sức của cả hệ thống chín...

Nông dân xã Lê Chánh giúp nhau phát triển kinh tế - (04/07/2017)

Những năm qua, Phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi ( NDSXKDG ) trên địa bàn xã Lê Chánh ( thị xã Tân Châu ) k...

Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang - (23/03/2017)

(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển...

Nông dân xã Lê Chánh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp - (15/11/2016)

Là một xã nông thôn đặc thù làm kinh tế nông nghiệp, trong đó diện tích đất sản xuất là 1.348ha, số hộ có đất sản xuất l...

  • 1