Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tuyền truyền pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN TẢI VỀ - VĂN BẢN KHÁC

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

A. VĂN BẢN TẢI VỀ

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Hướng dẫn thực hiện quy định sử dụng tài khoản công dân để thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng  dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực khoa học và công nghệ trên môi trường mạng

1. Công văn 11018//SKHCN-VP

2. Hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

2

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024

1. Thông báo số 792/TB-SKHCN

2. Hồ sơ dự tuyển

3. Quyết định số 725/QĐ-UBND

 

 

B. VĂN BẢN KHÁC

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng, dầu, nhớt (đợt 1)

Kết luận 936/KL-SKHCN

2

Kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoa học và công nghệ đối với các đề tài, dự án đã và đang thực hiện.

Kết luận 927/KL-SKHCN

3

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Nghị quyết 36-NQ/TW

4

Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Thông báo 3492/TB-SHTT

5

Thông báo về việc chào hàng để thực hiện Công trình cải tạo Sở Khoa học và Công nghệ: Hạng mục nhà để xe, mở rộng phòng làm việc, khung mái che di động.

Thông báo 1342/TB-SKHCN

6

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo 277/TB-TĐC

7

Hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Công văn số 1453/SKHCN-VP

Tài  liệu hướng dẫn

8

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 284/TB-TĐC