Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Xây dựng nông thôn mới
(24/08/2016)

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 2297/QĐ-UBND vềChương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớitỉnh An Giangvới các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn xã (giao thông, điện, trường học, Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng, trụ sở UBND xã, trạm y tế,  nước sạch, thủy lợi); Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; Giữ vững trật tự xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn nông thôn;...

Có 12 nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2016 gồm:

1. Kiện toàn hệ thống tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình ở các cấp;

2. Tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện;

3. Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào khu vực nông nghiệp,nông thôn;

4. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý;

5. Tập trung cải thiện chất lượng môi trường;

6. Tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho ngườidân nông thôn;

7. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới;

8. Tăng cường công táctuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn;

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;

10. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội;

11. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình;

12. Thẩm định, đánh giá công nhận tiêu chí nông thôn mới.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể đối với các xã, đặc biệt chú trọng đến các xã có kế hoạch đạt chuẩn trong năm 2016; báo cáo định kỳ tháng, quý kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối tỉnh). Ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn do ngành mình quản lý đề đầu tư, hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời phân công các Sở, ban ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện 30 nội dung, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiệnnội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong đó tập trung ứng dụng và nhân rộng các mô hình tiên tiến vào sản xuất./.

 

NL

Trang1234
trong 4

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn