Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội thảo tổng kết chương trình khoa học và công nghệ về phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh an giang giai đo

Ngày 11/9/2020 Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo tổng kết “Chương trình Khoa học và Công ng...

Hội thảo tổng kết chương trình khoa học và công nghệ về phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh an giang giai đo - (24/09/2020)

Ngày 11/9/2020 Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo tổng kết “Chương trình Khoa học và Công ng...

Xét duyệt Đề tài cơ sở “Thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống cấp nước cao áp trên cơ sở ứng dụng năng lượng mặt trời có giá - (24/09/2020)

Vào sáng ngày 23/9/2020, tại phòng họp Sở Khoa học & Công nghệ, 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An ...

Kết quả nghiệm thu Đề tài cơ sở “Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ vào thức ăn lên năng suất, chất lượng thân thịt của - (24/09/2020)

Vào chiều ngày 18/9/2020, tại phòng họp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới tổ...

Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang làm việc với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên - (24/09/2020)

Vào sáng ngày 18/9/2020, tại Trung tâm Công nghệ Sinh học – Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang tổ chức buổi tiếp và l...

Xét duyệt đề cương Đề tài Nghiên cứu một vài nguyên nhân gây bệnh nứt trái trên cà chua cherry và giải pháp để khắc phục - (24/09/2020)

Vào sáng ngày 15/9/2020, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. ...

Kết quả xét duyệt đề cương Đề tài cơ sở “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và xử lý ra hoa cho c - (24/09/2020)

Vào sáng ngày 15/9/2020, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. ...

Hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Huyện ủy Phú Tân trong thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện. - (24/09/2020)

Vào lúc 14 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường Huyện ủy Phú Tân, Huyện ủy Phú Tân đã tổ chức buổi họp với Đo...

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2017-2020 - (24/09/2020)

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công...

Kết quả giám sát dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉn - (24/09/2020)

Ngày 03/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức giám sát kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất ...

Hội thảo Tổng kết mô hình trồng Cây khổ qua ghép gốc mướp tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú - (24/09/2020)

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 về “Tổ chức tập huấn, chuyển giao và nhân rộng các tiến bộ kỹ th...