Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Tình hình liên kết hợp tác trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang

Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) đã được Ủy...

Tình hình liên kết hợp tác trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang - (31/03/2020)

Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) đã được Ủy...

Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang - (31/03/2020)

Ngày 06/3/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Khoa học và Công ...

Kế hoạch thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 - (31/03/2020)

Ngày 25/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SKHCN về việc thúc đẩy chuyển giao,...

Một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật 3 tháng đầu năm 2020 - (31/03/2020)

Đã tham mưu UBND Ban hành 02 quyết định, cụ thể: Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban...

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón - (31/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàn...

Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trên đ - (31/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/02/2020 Sở Khoa học và Công nghệ ...

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại - (31/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo...

Nghiệm thu đề tài “Thử nghiệm mô hình trồng dưa hấu (Citrullus lanatus) trên đất ruộng bằng phương pháp leo giàn ở huyện - (31/03/2020)

Sáng ngày 20/3/2020, tại Hội trường UBND huyện Phú Tân, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh ...

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất dưa - (31/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nh...

Tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) the - (31/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứn...