Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hướng dẫn Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm OCOP của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SKHCN ngày 25/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND...

Hướng dẫn Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm OCOP của tỉnh - (16/06/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SKHCN ngày 25/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND...

Kết quả tuyên truyền khoa học và công nghệ trong 06 tháng đầu năm 2021 - (08/06/2021)

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 08/01/2021 về tuyên tru...

Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 - (08/06/2021)

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, p...

Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 - (08/06/2021)

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng kh...

Kết quả Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 6 tháng đầu năm 2021 - (01/06/2021)

Trong 6 tháng đầu Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện được 02 cuộc thanh tra và 04 lượt tiếp công dâ...

Tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 - (25/05/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 1949/VPUBND-KTN ngày 28/4/2021 của Văn phòng Ủy ban ...

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan gấm (Anoectochilus s - (25/05/2021)

Ngày 15/5/2021, 8 giờ tại Hội trường, Sở khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội đồng KH&CN nghiệm thu cơ sở kết quả ...

Kết quả thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu - (20/05/2021)

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay có hơn 500 cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm ...

Xét duyệt thuyết minh dự án “Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang” - (19/05/2021)

Chiều ngày 11/5/2021, tại Hội trường, Sở khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh dự ...

Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kế ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại khu vực phía Nam” - (28/04/2021)

Ngày 26/4/2020, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội...