Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tuyền truyền pháp luật

Tuyên truyền pháp luật

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

Tuyên truyền pháp luật

1. Thông tư số  03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2016 quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật\

2. Công văn số 652/HĐPL ngày 20/6/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”

3. Kế hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 4/6/2018 về Tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

4.Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị

5. Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984

6. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

7. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

8. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

9. Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

10. Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

11. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã