Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Trường Đại học Văn Lang

Vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Văn Lang, 69/68 Ðặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạn...

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Trường Đại học Văn Lang - (17/09/2020)

Vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Văn Lang, 69/68 Ðặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạn...

Lễ khai giảng lớp tập huấn về kết quả chỉ số PAPI và kỹ năng lập, triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện hiệu quả quản - (17/09/2020)

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ An Giang phối hợp Viện Xã hội học và Phát triển – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Ch...

Những điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh - (17/09/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-...

Giới thiệu máy tính bảng Xelex phục vụ hợp tác xã, nông dân trong nâng cao kiến thức quản lý sản xuất nông nghiệp - (17/09/2020)

Sáng ngày 09/9/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các Sở ban ngành tỉnh và các ...

Hội thảo Các giải pháp tìm kiếm thị trường và tận dụng cơ hội từ EVFTA xuất khẩu vào thị trường EU - (17/09/2020)

Ngày 27/8/2020, tại Hội trường nhà khách Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương đã phối hợp với Phòng Thương mại...

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của tỉnh An Giang - (17/09/2020)

Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 26/8/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang thực hiện theo công văn số 885/SNV-CCVTLT ...

Lễ khai trương trực tuyến Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia - (17/09/2020)

Vào lúc 08 giờ , ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chính phủ tổ chức Lễ khai trương trực tuyến Hệ thống thông tin báo cáo quốc ...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật - (17/09/2020)

Thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cô...

Tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân - (17/09/2020)

Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 3918/BYT-DP ngày 23/7/2020 về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm ...

Hội nghị tổng kết Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng nông sản an toàn, chợ nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang - (17/09/2020)

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch xây dựng...