Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(29/08/2017)

Ngày 22/8/2017, tại phòng họp Sở, Sở KHCN đã thành lập Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đỏi khí hậu” do 03 đơn vị đăng ký dự tuyển là Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam và Trường Đại học Cần Thơ.

Hội đồng do ThS. Lâm Quang Thi – PCT UBND tỉnh An Giang làm chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Nam, Đại học Nông Lâm TP. HCM, Sở KHCN, Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang, Liên hiệp các Hội KHKT An Giang, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lần lượt 03 đơn vị trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đặt câu hỏi làm rõ thêm vấn đề và thảo luận, thống nhất chấm chọn Viện Môi trường và Tài nguyên TP. HCM là đơn vị chủ trì và PGS.TS. Lê Thanh Hải là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất và xây dựng các mô hình mẫu về phát triển xanh trên nền tảng của sinh kế bền vững gắn với đặc điểm của hệ sinh thái môi trường nông thôn, nhằm gia tăng thu nhập, giữ gìn sức khỏe và vệ sinh môi trường, ứng phó với các điều kiện tự nhiên và thời tiết khác nhau, hướng tới duy trì và phát triển bền vững cho các hộ dân tại các khu/cụm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể:

- Đánh giá được hiện trạng các điều kiện sinh thái tự nhiên, tài nguyên môi trường, cùng các hoạt động sinh kế của người dân tại các hộ trong các khu/cụm dân cư nông thôn tại khu vực nghiên cứu.

- Đề xuất được các mô hình và giải pháp phát triển tăng trưởng xanh, sinh kế bền vững gắn với các điều kiện tài nguyên môi trường phù hợp nhằm phát triển bền vững tại các khu/cụm dân cư, và sản phẩm, ngành nghề sản xuất, canh tác công nông ngư nghiệp tiêu biểu khu vực nông thôn An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng 03 mô hình trình diễn để ứng dụng được các mô hình sinh thái kinh tế môi trường nhằm duy trì bền vững sinh kế và tăng trưởng xanh vùng nông thôn tương ứng với ba vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai được các chương trình và giải pháp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đào tào nguồn nhân lực nhằm nhân rộng kết quả nghiên cứu.

Sản phẩm cần đạt:

- Báo cáo đánh giá hiện trạng các ngành nghề sinh kế chủ lực tại các khu/cụm dân cư nông thôn An Giang.

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng và tương tác qua lại giữa việc hoạt động của các nghề sinh kế chủ lực đến tăng trưởng xanh của An Giang hướng đến tăng trưởng xanh (lưu ý các yếu tố về tận dụng tài nguyên tại chỗ) phục vụ duy trì và phát triển các sinh kế bền vững cho dân cư tại khu vực nông thôn của tỉnh.

- Báo cáo đánh giá trên các điều kiện tự nhiên, nhất là ba hệ sinh thái đặc trưng của tỉnh, hướng tới kết hợp với các hoạt động sinh kế, hoạt động giữ gìn vệ sinh và xử lý chất thải BVMT tài nguyên vùng nông thôn, nhằm hướng đến duy trì ổn định và gia tăng thu nhập cho các hộ dân tại các khu, cụm dân cư nông thôn tại bàn tỉnh An Giang.

- Thiết kế các mô hình và giải pháp phát triển kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tỉnh An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng 03 mô hình trình diễn ứng dụng với ba vùng sinh thái đặc trưng của tỉnh.

- Ít nhất 20 cán bộ kỹ thuật và 100 người dân trong tỉnh được đào tạo, tập huấn về xây dựng và vận hành mô hình.

- Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 sinh viên đại học, hoặc sau đại học cho An Giang, hoặc hỗ trợ ươm tạo, khởi nghiệp ít nhất 01 đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang từ kết quả nghiên cứu liên quan.

- Đề xuất kế hoạch 05 năm của đơn vị tiếp nhận, sử dụng kết quả về việc triển khai ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu (trong giai đoạn 05 năm sau khi kết quả của đề tài/dự án nghiên cứu được nghiệm thu)./.

MK

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn