Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Tỉnh, Sở

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND

Ngày đăng : 18/05/2023
Tác giả :
A+ A- In

Số : 16/2023/QĐ-UBND

Tên : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : Apr 28, 2023, 12:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:Tải