Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2022!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, ..

Ngày đăng : 13/06/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN  quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Thông tư bao gồm 8 Điều quy định 31 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Thông tư này áp dụng cho: cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, cơ quan, tổ chức được chỉ định giữ chuẩn đo lường quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia và cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. Bên cạnh đó, Thông tư còn hướng dẫn phương pháp, nội dung và cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 và được giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện./.

K.M