Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Hội nghị tập huấn quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng xăng dầu, dầu nhờn ...

Ngày đăng : 07/12/2022
Tác giả :
A+ A- In

Hội nghị tập huấn quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong năm 2022

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 58/KH-SKHCN ngày 06/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh năm 2022 (được phê duyệt tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh). Đồng thời nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trên địa bàn tỉnh An Giang cập nhật kiến thức của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh của các mặt hàng nêu trên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức “Hội nghị tập huấn một số quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với mặt hàng xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong năm 2022” cho các công chức phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn được tổ chức tại 02 cụm (Cụm 1 được tổ chức buổi sáng gồm các đại biểu: thành phố Long Xuyên, các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Chợ Mới và Phú Tân; Cụm 2 được tổ chức buổi chiều gồm các đại biểu: thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú) với tổng số đại biểu tham dự tại 02 cụm là 100 đại biểu.

Báo cáo viên triển khai các quy định pháp luật về quản lý tiêu chuẩn chất lượng tại cụm 1 TP. Long Xuyên

Báo cáo viên là công chức thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có kiến thức chuyên môn trong công tác quản lý nhà về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã triển khai một số nội dung trọng tâm liên quan đến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các mặt hàng xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong như: (1) Quy định về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong theo QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong; (2) Công tác duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ; (3) Thông tin các văn bản liên quan Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Báo cáo viên triển khai các quy định pháp luật về quản lý đo lường tại cụm 2 TP. Châu Đốc

 Sau phần trình bày của các báo cáo viên, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với mặt hàng xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong và đã được báo cáo viên giải đáp, làm rõ./.

Trung Hiếu