Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021 của tỉnh An Giang

Ngày đăng : 18/12/2021
Tác giả :
A+ A- In

Trong năm 2021, tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 02 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 05 cơ quan cấp tỉnh là Ban Tôn giáo, Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Dân tộc, Chi cục Văn thư Lưu trữ và Chi cục Quản lý Đất đai theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh An Giang đã có 202 cơ quan thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tăng 05 cơ quan so với năm 2020, cụ thể: 35 cơ quan cấp tỉnh (gồm 22 sở, ban ngành cấp tỉnh, 13 cơ quan chuyên môn thuộc Sở) và 11 Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định; 156/156 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thực việc công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Về việc kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan trong năm 2021: Đoàn kiểm tra ISO do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã thực hiện tốt hoạt động kiểm tra kết quả thực hiện tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Mặc dù, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, cũng như cơ quan được kiểm tra nhưng Đoàn kiểm tra vẫn linh hoạt, chủ động tham mưu thực hiện kết hợp kiểm tra tại trụ sở 17/66 cơ quan hành chính và kiểm tra thông qua báo cáo của các cơ quan còn lại để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tham mưu thực hiện công tác kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan trong năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

K.M