Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Giới thiệu về Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và Phát triển doanh nghiệp năm 2022

Ngày đăng : 09/11/2022
Tác giả :
A+ A- In

Trung tâm Chứng nhận và Phát triển doanh nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam với chức năng nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, kiểm định chất lượng sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

Thực hiện nhiệm vụ triển khai chương trình Phát triển tài sản trí tuệ theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tưởng Chính phủ với mục tiêu chung: Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Trung tâm Chứng nhận và Phát triển doanh nghiệp dự kiến tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Phát triển tài sản trí tuệ năm 2022 với thông tin cụ thể như sau:

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, hình thành văn hóa trong xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ.

2. Thời gian tổ chức: Ngày 06/01/2023.

3. Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Thủ đô Hà Nội).

4. Hồ sơ gồm đăng ký tham gia Diễn đàn

- Bản đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu);

- Giấy phép ĐKKD/ Giấy phép đầu tư (bản sao);

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO);

- Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Chứng nhận sản phẩm (nếu có);

- Bằng khen, giải thưởng (nếu có);

5. Cách thức đăng ký tham gia

Các doanh nghiệp quét mã QR code bên dưới gửi về Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp chậm nhất chậm nhất ngày 11/11/2022 để đăng ký tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022. Thông tin chi hỗ trợ:  Hotline: 0976.6996.229 (Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp)

Quét QR code đăng ký tham dự

 

 

 

HT