Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Kết quả 02 năm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2 (2021-2025)

Ngày đăng : 07/11/2023
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện hội nhập quốc tế; đồng thời tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các ngành đóng vai trò là nền tảng, là động lực cho phát triển, gồm: nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhân lực phục vụ phát triển du lịch, nhân lực nguồn trong học sinh phổ thông. Ngày ngày 17 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 518/KH-UBND để thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 (giai đoạn 2). Sau 02 năm (2021-2022) thực hiện Kế hoạch nêu trên, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng với số lượng 22.064 người (đạt 34% Kế hoạch giai đoạn 2) cụ thể như sau:

- Về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao: đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với số lượng 9.809 người, chiếm tỷ lệ  44,46% so với tổng số nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng và đạt 25,93% so với Kế hoạch giai đoạn 2; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các ngành phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, gồm: quản lý kinh tế, phát triển nông thôn, hệ thống nông nghiệp; bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề để nâng cao năng lực quản lý thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho địa phương,...

Hình ảnh hướng dẫn kỹ thuật thực nghiệm

- Về phát triển nguồn nhân nhân lực phục vụ phát triển du lịch: đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch với số lượng là 1.755 người, chiếm tỷ lệ 7,95% so với tổng số nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng và đạt 32,71% so với Kế hoạch giai đoạn 2; trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch thông minh, kiến thức và kỹ năng phát triển du lịch nông nghiệp, kiến thức quản lý nhà nước về du lịch hậu Covid-19, văn minh thương mại trong hoạt động du lịch,..

- Về phát triển nguồn nhân lực nguồn trong học sinh phổ thông: đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhân lực nguồn với số lượng 10.500 người, chiếm tỷ lệ 47,59% so với tổng số nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng và đạt 48,05% so với Kế hoạch giai đoạn 2; trong đó tập trung vào dạy học tăng cường kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho học sinh, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông,...

Hình ảnh tập huấn nâng cao kỹ năng đổi mới sáng tạo

 CK

Tin vắn