Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Quyết định nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng QT trồng ớt charapita (Capsicum chinense) và cải kale (Brassica oleracea var. sabellica) trong nhà lưới theo hướng an toàn”

Ngày đăng : 30/11/2023
Tác giả : - Nguồn: Helen Ho
A+ A- In

Ngày 28/11/2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 219/QĐ-SKHCN về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu xây dựng qui trình trồng ớt charapita (Capsicum chinense) và cải kale (Brassica oleracea var. sabellica) trong nhà lưới theo hướng an toàn do Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang chủ trì, ThS. Lâm Bảo Như Phương làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2023.

Theo đó, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang; Các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo đúng quy định và phải được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đồng ý.

Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang, ThS. Lâm Bảo Như Phương chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ mỗi năm 01 lần trong vòng 05 năm liên tiếp về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo đúng quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Giám đốc Sở ký ban hành./.

 

Helen Ho

 

Tin vắn