Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2022!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021

Ngày đăng : 06/10/2021
Tác giả :
A+ A- In

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang quy định quy trình quản lý, thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; Căn cứ Thông báo số 348/TB-SKHCN ngày 29/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 - 2021 (lần 3).

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo kết quả như sau:

1. Tổng số đề tài thông báo tuyển chọn 02 đề tài;

2. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển: 01 hồ sơ;

3. Kết quả mở hồ sơ:

TT

Nhiệm vụ khoa học
và công nghệ

Tổ chức, cá nhân đăng ký

Ghi chú

1

Nghiên cứu lai tạo giống xoài mới đáp ứng được các điều kiện sinh trưởng, phát triển tại địa phương đồng thời có ưu thế xuất khẩu (Giai đoạn 1)

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL;

ThS. Nguyễn Thị Khánh Trân

Hồ sơ đầy đủ các thành phần

 

 

Nhựt Lynh (P.QLKH)