Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Ứng dụng công nghệ cao để nghiên cứu, phát triển sản xuất các giống lúa nếp cho Phú Tân phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”

Ngày đăng : 11/04/2024
Tác giả : - Nguồn: Phòng Quản lý khoa học
A+ A- In

Chiều ngày 15/3/2024, Tại Hội trường Sở, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ cao để nghiên cứu, phát triển sản xuất các giống lúa nếp cho Phú Tân phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” do 02 đơn vị đăng ký chủ trì là Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL.

 

Hội đồng do Ông Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, PGS.TS. Lê Đình Đôn và TS. Đào Minh Sô làm ủy viên phản biện, các thành viên còn lại đến từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ cùng tham dự.

 

Sau khi lần lượt nghe đại diện 02 đơn vị dự tuyển báo cáo tóm tắt hồ sơ thuyết minh, Hội đồng đánh giá cao hồ sơ thuyết minh và năng lực của cả 2 đơn vị, tuy nhiên kết quả bỏ phiếu đã chọn được Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL là đơn vị chủ trì, GS.TS. Nguyễn Thị Lang là chủ nhiệm thực hiện đề tài, với một số nội dung như sau:

 

Mục đích nghiên cứu: Chọn được ít nhất 01 giống lúa nếp mới, phù hợp canh tác tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

 

Thời gian thực hiện: 36 tháng.

 

Nội dung thực hiện:

- Nội dung 1: Tuyển chọn giống lúa nếp mới phù hợp với vùng canh tác cho huyện Phú Tân.  

- Nội dung 2: Khảo nghiệm vùng sinh thái. 
- Nội dung 3: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho các giống nếp mới. 
- Nội dung 4: Xây dựng mô hình thử nghiệm cho các giống nếp mới. 
- Nội dung 5: Khảo nghiệm  VCU, DUS, khảo nghiệm sản xuất. 
- Nội dung 6: Xây dựng chuỗi sản xuất.  
- Nội dung 7: Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển vùng nguyên liệu trên cơ sở phát triển hệ thống canh tác, phát triển vùng trồng, quy trình công nghệ canh tác, sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch.  

 

Sản phẩm dự kiến: 
- Ít nhất 01 giống lúa nếp đáp ứng các yêu cầu đặt hàng. 
- Báo cáo tổng kết. 
- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đối với giống lúa nếp được tuyển chọn. 
- Bằng bảo hộ giống lúa nếp mới.  
- 50 kg giống lúa nếp cấp siêu nguyên chủng của giống lúa nếp được công nhận lưu hành.
- Xây dựng ít nhất 04 mô hình trình diễn giống lúa nếp mới với quy mô 01 ha/giống trong 02 vụ Đông Xuân và Hè Thu tại huyện Phú Tân. 
- Xây dựng ít nhất 01 chuỗi sản xuất liên kết theo thị trường tiêu thụ với doanh nghiệp để sản xuất hạt giống và sản xuất thương mại gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giống lúa nếp. 
- Báo cáo đề xuất kế hoạch 05 năm cho đơn vị tiếp nhận, ứng dụng kết quả sau nghiên cứu. 
- Báo cáo đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển vùng nguyên liệu. 
- Tập huấn quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa nếp mới cho ít nhất 100 lượt cán bộ, kỹ thuật viên, nông dân tại huyện Phú Tân. 
- Ít nhất 02 bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành. 
- Hỗ trợ ít nhất 02 học viên cao học cho tỉnh An Giang. 

 

Đơn vị đề nghị sử dụng kết quả: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phú Tân./.

 

Phòng QLKH