Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023

Ngày đăng : 19/01/2023
Tác giả :
A+ A- In

Chiều ngày 13/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 với sự tham dự của công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Liên đoàn lao động tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023, đánh giá Nghị quyết đề ra năm 2022 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Kiến, Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác khoa học và công nghệ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023; báo cáo hoạt động công đoàn 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2023; báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo sử dụng và quản lý tài chính năm 2022, kế hoạch quản lý tài chính 2023. Tại Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua vận động công chức, viên chức và người lao động nói không với tiêu cực đồng thời ký cam kết của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào; ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn; tổ chức đăng ký thi đua năm 2023; các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2023.

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức và người lao động, đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tầng Phú An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức và người lao động trong năm qua, đã tham mưu triển khai tích cực và đạt kết quả tốt trên các mặt hoạt động KH, CN&ĐMST, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng đã Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 với số lượng là 03 đồng chí.

Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Sở tiếp tục yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao trong năm 2023 đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh để nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH, CN&ĐMST trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở KH&CN trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào công đoàn phát động./.

T.Tùng