Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em ≤ 5 tuổi tại Bệnh viện sản nhi An Giang”

Ngày đăng : 30/11/2023
Tác giả : - Nguồn: Helen Ho
A+ A- In

Ngày 28/11/2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 218/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em ≤ 5 tuổi tại Bệnh viện sản nhi An Giang do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang chủ trì, BS. Lê Thị Tuyết Ngân làm chủ nhiệm. 

Theo đó, tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ là: 112.122.898 đồng (Một trăm mười hai triệu, một trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng). Trong đó, kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh hỗ trợ: 56.055.000 đồng (Năm mươi sáu triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 12/2023 đến tháng 11/2024.

Phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ theo dõi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Giám đốc Sở ký ban hành./.

 

Helen Ho


Tin vắn