Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Công nghệ sinh học

Ngày đăng : 25/11/2016
Tác giả :
A+ A- In

Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang (ABC) được thành lập năm 2012, tọa lạc tại Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang với tổng diện tích 37 ha, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang quản lý. Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: 02966 504499 Phụ trách: Ông Nguyễn Hoài Vững (PGĐ Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang) Liên hệ: 0847140496

a. Chức năng

Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm và thực hiện các dịch vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng của Trung tâm, đề xuất cơ chế thu hút ươm tạo các doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp sinh học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

b. Nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình, kế hoạch 05 năm và hàng năm về phát triển nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm công nghệ sinh học phục vụ các lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp, môi trường, công nghiệp chế biến thực phẩm và y dược; trong đó, đặc biệt tập trung ưu tiên đối với lĩnh vực nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

- Tổ chức ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ; kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp sinh học.

- Sưu tập và bảo tồn nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng và nhân nhanh các giống cây - con bằng công nghệ sinh học; cung cấp thông tin và giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, phối hợp với các tổ chức, cá nhân (Viện, Trường, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước) để tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ kết hợp sản xuất-kinh doanh trên cơ sở tiếp nhận, triển khai các quy trình và kỹ thuật công nghệ sinh học hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Tổ chức trình diễn, quảng bá công nghệ mới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao trong nông nghiệp phục vụ định hướng đổi mới công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Được ký hợp đồng với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước để hợp tác nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của nhà nước. Được ký hợp đồng thuê chuyên gia, cán bộ khoa học - kỹ thuật trong và ngoài nước theo từng lĩnh vực để phục vụ cho chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong nông nghiệp, đặc biệt phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

-  Nghiên cứu phát triển và ứng dụng rộng rãi, hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống: về giống cây trồng, giống gia súc gia cầm, giống nuôi trồng thủy sản; về công nghệ sau thu hoạch, chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm; lĩnh vực y dược, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Được mở các Văn phòng, Chi nhánh, Trại thực nghiệm trực thuộc trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sự nghiệp nghiên cứu và phát triển của Trung tâm.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm, nghiên cứu thử nghiệm nghiệm trên các đối tượng liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Xây dựng dự toán ngân sách cho việc hoạt động, quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách được phê duyệt; sử dụng, đầu tư và phát triển nguồn tài chính có từ việc chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các hoạt động khác trong phạm vi hoạt động theo các quy định hiện hành của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Là Văn phòng thường trực của Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác điều hành thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy An Giang về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2163/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao theo quy định pháp luật.