Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Quản lý CN - ATBXHN

Kết quả thanh tra về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ

Ngày đăng : 23/02/2022
Tác giả :
A+ A- In

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 16 cơ sở sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X được Cục An toàn bức xạ cấp phép hoạt động, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X nhằm đảm bảo tính chính xác của thiết bị và an toàn sức khỏe trong việc sử dụng. Thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 07/01/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ. Trong thời gian từ 17/01/2022 đến 28/01/2022. Thanh tra Sở đã tổ chức 01 cuộc thanh tra đối với 04 cơ sở có sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X.

Qua kết quả thanh tra 04 tổ chức (02 tổ chức đã tạm ngưng sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X từ tháng 6/2021, 01 tổ chức đã ngưng sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X từ tháng 7/2018 và đã trả lại thiết bị đơn vị cung cấp từ tháng 4/2019, 01 tổ chức không tiến hành thanh tra do ngày 17/01/2022 tổ chức có Tờ tường trình xin dời lại thời gian thanh tra). Qua kiểm tra hồ sơ đối với 03 tổ chức trước khi ngưng sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X cả 03 tổ chức nêu trên có thông báo gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để biết.

Qua thanh tra cho thấy 02 tổ chức được thanh tra đã ngưng sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X và đã có Thông báo bằng văn bản gởi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đúng theo quy định, 01 tổ chức đã trả lại thiết bị phân tích huỳnh quang tia X cho đơn vị cung cấp do thiết bị có độ chính xác không cao, nên không sử dụng, Đoàn thanh tra đã yêu cầu tổ chức có văn bản thông báo việc chuyển nhượng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đúng theo quy định.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới nếu có nhu cầu sử dụng lại thiết bị phân tích huỳnh quang tia X phải thực hiện việc xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo đúng quy định của pháp luật và gửi thông báo về Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang để biết./.

Tiếp Thu