Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ nước ngoài
(09/03/2021)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Mục tiêu của Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 nhằm ứng dụng rộng rãi thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, góp phần bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội và bảo đảm các lợi ích quốc gia khác.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, gồm:

1. Tăng cường năng lực nghiên cứu quốc gia về khoa học và công nghệ vũ trụ (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện).

2. Tăng cường năng lực quốc gia về quan sát Trái đất sử dụng vệ tinh nhỏ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện).

3. Phát triển năng lực quan sát Trái đất phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia (Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện).

4. Phát triển năng lực định vị dẫn đường quốc gia (Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện).

5. Thay thế 02 vệ tinh dẫn đường VINASAT-1, VINASAT-2 (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện).

6. Nâng cao năng lực, tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu quan sát trái đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện).

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, đồng thời, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chiến lược khi có yêu cầu.

HT

Trang1 trong 2
2
trong 2

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn