Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ nước ngoài
(13/05/2020)

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”( QCVN 07:2019/BKHCN) và có hiệu lực từ ngày 01/6/2020. Quy định về thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước và nhập khẩu phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR) theo quy định. Cụ thể:

- Việc ghi nhãn hàng hóa phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

  Tại mục 4.2 của QCVN 07/2019/TT-BKHCN :Nhãn trên bó hoặc cuộn thép làm cốt bê tông tối thiểu phải bao gồm các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, nhập khẩu;

- Tên sản phẩm;

- Xuất xứ hàng hóa;

- Định lượng: Khối lượng của bó hoặc cuộn;

- Thông số kỹ thuật, bao gồm:

+ Số hiệu tiêu chuẩn do nhà sản xuất, nhập khẩu công bố áp dụng;

+ Mác thép;

+ Đường kính danh nghĩa;

+ Riêng đối với thép cốt bê tông dự ứng lực, phải bổ sung thêm thông tin về giới hạn bền kéo danh nghĩa và số cuộn hoặc số bó thanh liên quan đến phiếu ghi kết quả thử nghiệm.

- Tháng, năm sản xuất;

- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Tại mục 4.3 của QCVN 07/2019/TT-BKHCN: Thông tin ghi thêm trên thép thanh, thép dây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Mác thép và đường kính danh nghĩa của thép thanh và thép dây sản xuất, nhập khẩu thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc gia các nước ASEAN, tiêu chuẩn BS, ASTM, GOST, JIS, KS, GB, IS, CNS hiện hành tương ứng do nhà sản xuất, nhập khẩu công bố áp dụng.

- Đối với thép sản xuất theo TCVN 1651-2:2018, Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn, trên mỗi thanh thép vằn phải được ghi nhãn trong quá trình cán theo thứ tự sau:

- Logo hoặc tên hoặc chữ viết tắt của nhà sản xuất;

- Ký hiệu của mác thép:

CB300 hoặc CB3;

CB400 hoặc CB4;

CB500 hoặc CB5;

CB600 hoặc CB6.

- Đường kính danh nghĩa d (bao gồm chữ "d" và giá trị đường kính danh nghĩa cụ thể).

Ví dụ: ABCDE CB400 d 20 hoặc ABCDE CB4 d 20, (trong đó ABCDE là logo của nhà sản xuất, CB400 hoặc CB4 là ký hiệu của mác thép, d 20 là đường kính danh nghĩa 20 mm).

- Đồng thời  mục 5 của QCVN 07/2019/TT-BKHCN còn quy định về công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy.

 +Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2, được gắn dấu hợp quy (dấu CR) và có nhãn phù hợp với các quy định tại mục 4 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 07:2019/BKHCN) này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

+Thép làm cốt bê tông nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng phù hợp với các quy định tại mục 2, được gắn dấu hợp quy (dấu CR) và có nhãn phù hợp với các quy định tại mục 4 của Quy chuẩn kỹ thuật này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Uyên Phương

(Nguồn: Thông tư 13/2019/TT-BKHCN của Bộ KH&CN)

Trang1 trong 2
2
trong 2

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn