Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Hoạt động KH&CN
Skip portlet Portlet Menu

Hoạt động quản lý khoa học và Công nghệ

trên địa bàn tỉnh An Giang

 

A. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

1. Đề tài cấp tỉnh

Các văn bản liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đề tài cấp tỉnh

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 - 2022

2. Dự án cấp tỉnh

Hồ sơ thủ tục xin hỗ trợ đổi mới công nghệ 

Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới côgn nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Phụ lục 1: Lĩnh vực được xem xét hỗ trợ

Phụ lục 2: Các biểu mẫu đính kèm

 

B.Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Các văn bản liên quan đến nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

1. Danh mục nhiệm vụ KH&CN cơ sở triển khai năm 2019 - 2020

2. Danh mục Nhiệm vụ KH&CN cơ sở triển khai năm 2019

3. Danh sách nhiệm vụ KH&CN cơ sở nghiệm thu trong năm 2018

 

C. Nhãn hiệu chứng nhận An Giang

1. Pano tuyên truyền nhãn hiệu chứng nhận An Giang

2. Quy chế 

2. 1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu  (Quyết định 77)

2.1 Bổ sung quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (Quyết định 230)

3. Đặc tính

4. Mẫu đơn đăng ký sử dụng 

5. Danh sách đơn vị được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang

 

D. Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang

1. Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2025

2.  Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2025

3. Quy trình tham gia chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2025

 

E. Chương trình hỗ trợ phát triển tài  sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

1. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020

2. Hướng dẫn  thực hiện một số nội dung Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020

3.  Biểu mẫu liên quan đến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020.

 

F. Hồ sơ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

I. Nhãn hiệu

1. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 

2. Hồ sơ đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

3. Hồ sơ đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

II. Kiểu dáng

1. Hồ sơ  đăng ký kiểu dáng công nghiệp

III sáng chế

1. Hồ sơ  đăng ký sáng chế

2. Hồ sơ  yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

3. Hồ sơ  ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

4. Hồ sơ  duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

5. Hồ sơ  đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam​​

6. Hồ sơ  đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

7. Hồ sơ  đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

IV. Chỉ dẫn địa lý

1. Hồ sơ  đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

 

 

 

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn