Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Lĩnh vực khác
Skip portlet Portlet Menu
  (02/02/2024)
Sáng ngày 31/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 với sự tham dự của toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ.
  (22/11/2023)
Ngày 17/11/2023, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn công tác lưu trữ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử năm 2023
  (06/09/2021)
Ngày 30/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
  (27/11/2020)
Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.
  (20/10/2020)
Thực hiện Hướng dẫn sỗ 42/HD-LĐLĐ ngày 15/10/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp mặt nữ đoàn viên chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 nhằm giáo dục các giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, tình cảm gia đình, nâng cao ý thức về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại; khơi dậy long tự hào dân tộc, niền tin vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên nữ công nhân viên chức, lao động tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, sự đóng góp của mọi tầng lớp phụ nữ, trong đó có vai trò nòng cốt của nữ CNVCLĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu bình đẳng, tiến bộ và phát triển của Phụ nữ Việt Nam.
  (17/01/2020)
Sáng ngày 16/01/2020, Sở Khoa học và Cong nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Tầng Phú An, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể công chức, viên chức của cơ quan.
  (06/01/2020)
Nhằm mục đích khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật) tham gia Đề án OCOP_AG đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP do Trung ương ban hành.
Trang1 trong 6
2
trong 6
3
trong 6
4
trong 6
5 trong 6
6 trong 6
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn