Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả giám sát dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm” tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ngày 21/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức giám sát Kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt l...

Kết quả giám sát dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm” tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - (25/05/2020)

Ngày 21/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức giám sát Kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt l...

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tỉnh An Giang” - (25/05/2020)

Chiều ngày 20/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề t...

18/5 ngày khoa học và công nghệ việt nam nhìn lại các chặng đường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh nhà - (25/05/2020)

Trong giai đoạn đầu đổi mới (chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định...

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá đặc tính sinh trưởng và năng suất của cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) được trồng từ c - (25/05/2020)

Chiều ngày 14/5/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang đã thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN...

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai - (25/05/2020)

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhiều sự kiện, hoạt động sẽ được Sở Khoa học và...

Kết quả giám sát nhiệm vụ cơ sở đợt 1 -2019 tại huyện Chợ Mới - (25/05/2020)

Do tuân thủ nguyên tắc phòng dịch bệnh Covid -19 nên đến tháng 5/2020 Sở Khoa học Công nghệ An Giang mới thực hiện đư...

Từ ngày 15/05 việc trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ qua dịch vụ Bưu chính công ích người - (25/05/2020)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qu...

Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao tại 02 hu - (25/05/2020)

Chiều ngày 29/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KHCN nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình và tập huấn k...

Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lươn đồng (Monopterus albus) tỉnh An Gi - (25/05/2020)

Ngày 23/4/2020 tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Xây dựng mô hình ch...

An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Nông nghiệp năm 2020 - (25/05/2020)

Sáng ngày 28/4/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh An Giang Anchortổ chức buổi hội nghị trực tuy...