Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tỉnh An Giang”

Ngày đăng : 21/05/2020
Tác giả :
A+ A- In

Chiều ngày 20/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tỉnh An Giang” do Trường Đại học Nông lâm TP.HCM chủ trì, PGS. TS. Phạm Thị Minh Tâm chủ nhiệm.

Hội đồng do GS.TS. Ngô Ngọc Hưng – Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường đại học Cần Thơ làm chủ tịch, ThS. Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng đến từ Khoa kinh tế, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Viện Nghiên cứu ĐBSCL của Trường Đại học Cần Thơ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh An Giang cùng tham dự.

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là xây dựng và hình thành phương thức sản xuất mới cho nông dân trồng rau của tỉnh, từ sản xuất truy xuất được nguồn gốc, ứng dụng công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và có kênh tiêu thụ rõ ràng.

Sau 36 tháng thực hiện, từ tháng 04/2017 - 3/2020, đề tài đạt được một số kết quả như sau: (1) Đánh giá được thực trạng sản xuất – tiêu thụ rau màu và rau an toàn tỉnh An Giang; (2) Xây dựng 04 quy trình canh tác rau an toàn đạt chứng nhận VietGAP cho các sản phẩm rau xà lách, cải ngọt, dưa leo, khổ qua và 01 quy trình canh tác theo hướng VietGAP cho cà chua chery; (3) Xây dựng 05 mô hình trình diễn với tổng diện tích 3,5ha trồng xà lách, cải ngọt, dưa leo, khổ qua ngoài đồng đạt chứng nhận VietGAP và cà chua chery trong nhà lưới theo hướng VietGAP, cả 5 mô hình đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn các mô hình canh tác theo phương pháp truyền thống ít nhất 20%, ngoại trừ khổ qua; tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cho 20 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và 108 nông dân trồng rau an màu tỉnh An Giang; phân tích điểm nghẽn trong chuỗi sản xuất – tiêu thụ rau an toàn hiện nay của tỉnh và từ đó đề xuất xây dựng được 01 mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ rau an toàn có gắn kết Công ty TNHH MTV Thương mại – Dịch vụ Phan Nam, đồng thời đề xuất được bộ giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới,…

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài trước đó, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu này, đạt 80,89/100 điểm, xếp loại khá. Kết quả sau nghiên cứu dự kiến chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại – Dịch vụ Phan Nam; Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang; UBND Tp. Châu Đốc, Tp. Long Xuyên và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành./.

MK