Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5

Ngày 18/5 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng với giới Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Những năm qua, khoa học và cô...

Kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 - (13/05/2020)

Ngày 18/5 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng với giới Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Những năm qua, khoa học và cô...

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” - (13/05/2020)

Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta đều kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (S...

Kết quả công tác thanh tra ngành khoa học và công nghệ trên cả nước năm 2019 - (13/05/2020)

Trong năm 2019, Thanh tra ngành khoa học và công nghệ đã thanh tra, kiểm tra đối với 4.646 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá ...

Quy định mới về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm - (13/05/2020)

Ngày 08/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa n...

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế kh - (13/05/2020)

Thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ đã ban hành về kinh doanh khí, thay thế Nghị định số 1...

Những rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nông sản của Việt Nam khi EVFTA được ký kết - (13/05/2020)

Thị trường EU với hơn 500 triệu người tiêu dùng đang là điểm đến đầy tiềm năng cho các sản phẩm, hàng hóa từ Việt Nam, t...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công - (13/05/2020)

Ngày 26/07/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/07/2019 của Bộ Khoa họ...

Hội thảo khu vực ĐBSCL tăng cường khả năng thích ứng của doanh nghiệp với biến đối khí hậu và rủi ro thiên tai - (13/05/2020)

Ngày 23/12/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ phối hợp Quỹ Châu Á (TAF) tại Việt Na...

Kết quả Vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2019 - (13/05/2020)

Ngày 17/12/2019, VCCI - Chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2019 tại khách sạn Mư...

Hội nghị khoa học thủy sản 2019 – trường Đại học Cần Thơ - (13/05/2020)

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án Nâng cấp trường Đại học Cần thơ VN14-P6 bằng nguồn vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản...