Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả giám sát nhiệm vụ cơ sở đợt 1 -2019 tại huyện Chợ Mới

Ngày đăng : 11/05/2020
Tác giả :
A+ A- In

Do tuân thủ nguyên tắc phòng dịch bệnh Covid -19 nên đến tháng 5/2020 Sở Khoa học Công nghệ An Giang mới thực hiện được quy trình gíám sát nhiệm vụ cơ sở 2019. Sáng ngày 8/5/2020, Sở đã tiến hành giám sát 3 nhiệm vụ cơ sở : “Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tỏi vào thức ăn lên năng suất, chất lượng thân thịt của vịt siêu nạc Grimaud” do KS. VAnchorõ Minh Trí làm chủ nhiệm; “Tỷ lệ tiểu không kiểm soát và các yếu tố liên quan ở phụ nữ trong giai đoạn sau sinh” do ThS. BS. Nguyễn Ngọc Khuyên làm chủ nhiệm; “Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ vào thức ăn lên năng suất, chất lượng thân thịt của gà tre huyện Chợ Mới” do KS. Lê Tinh Sinh Tuệ làm chủ nhiệm.

Nhiệm vụ “Tỷ lệ tiểu không kiểm soát và các yếu tố liên quan ở phụ nữ trong giai đoạn sau sinh” đã thu thập đủ mẫu (590 phiếu) ở Trung tâm y tế Chợ Mới và 18 Trạm y tế xã. Sẽ tiến hành xử lý số liệu trong tháng 6. Bước đầu ước tỷ lệ tiểu không kiểm soát ở phụ nữ trong giai đoạn sau sinh chiến 15-20%.

Nhiệm vụ “Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ vào thức ăn lên năng suất, chất lượng thân thịt của gà tre  huyện Chợ Mới đã bước vào giai đoạn 2 là tách nuôi riêng trống /mái. Tháng 7 sẽ kết thúc thí nghiệm, tháng 9 nghiệm thu theo đúng tiến độ. Hiện tại, gà trống 300gr/con, gà mái 200gr/con. Bước đầu cho thấy nghiệm thức 2kg nghệ/kg thức ăn là tốt nhất, cài thiện được FCR và tình trang mỡ máu ở gà nuôi so với đối chứng.

Nhiệm vụ “Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tỏi vào thức ăn lên năng suất, chất lượng thân thịt của vịt siêu nạc Grimaud” Đã hoàn thành đợt 1, tỷ lệ hao hụt 1%. Hiện đang thả tiếp đợt 2 được 21 ngày. Bước đầu cho thấy nghiệm thức 0,25-0,5%/kg Thức ăn cho tỷ lệ hao hụt thấp nhất và chất lượng thịt cao nhất so với đối chứng . Vịt trống lớn hơn vịt mái từ 200-300gr.

Nhìn chung các nhiệm vụ thực hiện đúng theo tiến độ đã được phê duyệt.          

                                                                  

NV