Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Tiêu đề Tải
Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh An Giang
Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh An Giang
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang đến năm 2025
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ
V/v góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Góp ý dự thảo Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
  • 1