Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện do khi nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN q...

Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện do khi nhập khẩu - (15/08/2022)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN q...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ n - (05/08/2022)

Ngày 23/5/2022. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1839/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa họ...

Tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 - (01/07/2022)

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 22 tháng 6 nă...

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá - (13/06/2022)

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, th - (13/06/2022)

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - k...

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp - (08/06/2022)

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa ...