Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Quy định mới về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN quy định chi tiết...

Quy định mới về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn - (02/01/2022)

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN quy định chi tiết...

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm - (02/01/2022)

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát ...

Việc hình thành và phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa theo nguyên tắc nào? - (23/12/2021)

Ngày 20/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 3701/BKHCN-PTTTDN hướng dẫn việc hình thành và phát triển tr...

Dấu ấn TECHFEST và WHISE 2021 Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai - (16/12/2021)

Với sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 14/12 chương trình “Dấu ấn TECHFEST và WHISE 2021” trong khuôn khổ Chu...

Hội thảo “Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số” - (01/12/2021)

Ngày 29/11/2021, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng (SMEDEC...

Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của - (26/11/2021)

Ngày 17/11/2021 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP...

76 công trình, giải pháp tiêu biểu được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 - (18/09/2021)

Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được giới thiệu, đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sá...

Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (22/08/2021)

Ngày 18/06/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn việc quản l...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (16/07/2021)

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến nă...

Những điểm cần lưu ý trong thời gian tới của Bộ Khoa học và Công nghệ - (11/06/2021)

Tại Thông báo kết luận số 145/TB-VPCP ngày 03/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ...