Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của

Ngày 17/11/2021 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP...

Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của - (26/11/2021)

Ngày 17/11/2021 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP...

76 công trình, giải pháp tiêu biểu được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 - (18/09/2021)

Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được giới thiệu, đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sá...

Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (22/08/2021)

Ngày 18/06/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn việc quản l...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (16/07/2021)

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến nă...

Những điểm cần lưu ý trong thời gian tới của Bộ Khoa học và Công nghệ - (11/06/2021)

Tại Thông báo kết luận số 145/TB-VPCP ngày 03/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ...

Tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp công nghệ cao - (25/03/2021)

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp sản...

Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 - (25/03/2021)

Nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thủy sản để nâng cao giá trị gia tăng,...

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân - (25/03/2021)

Ngày 01/3/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn c...

Giới thiệu Cuộc thi Đổi mới sáng tạo Hack4Growth năm 2021 - (02/03/2021)

Hack4Growth là cuộc thi Đổi mới sáng tạo toàn cầu, nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết tại Việt Nam dành cho người Việt...

Thủ tướng ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (03/02/2021)

Ngày 25/01/2021 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình đổi mới công ...