Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - (23/03/2023)

Ngày 20/3/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND triệu tập kỳ họp thứ 12...

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - (08/03/2023)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/02/2023 về việc tổ chức kỳ họp thứ 12 (ch...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng - (21/02/2023)

Ngày 09/02/2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH Ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc ...

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung - (02/02/2023)

Ngày 30/12/2022 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; ...

Các công việc thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập - (02/02/2023)

Ngày 30/12/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việ...