Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm sản phẩm chả cá lóc theo hướng vệ sinh an toà

Ngày 23/12/2021, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp...

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm sản phẩm chả cá lóc theo hướng vệ sinh an toà - (10/01/2022)

Ngày 23/12/2021, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp...

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án - (04/01/2022)

Ngày 31/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu dự án “Ứng dụng quy trình s...

Kết quả thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham n - (04/01/2022)

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn xác định công tác công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiế...

Thẩm định công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt của “Dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên” - (04/01/2022)

Ngày 30/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức Hội đồng KH&CN thẩm định công nghệ đốt chất thải rắn ...

Hộị thảo nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Đánh giá hiệu quả trồng cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) từ củ để lại của cây c - (04/01/2022)

Chiều ngày 30/12/2021, tại nhà Ông Nguyễn Thành Danh, ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuậ...

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa - cá sạch tại tỉnh An Giang” - (29/12/2021)

Chiều ngày 23/12/2021, Sở khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉ...

Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đợt 2 năm 2021 - (23/12/2021)

Ngày 15/12/2021, Sở khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở n...

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm về định h - (21/12/2021)

Ngày 16-17/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có buổi trao đổi, thảo luận với Công ty cổ phần Cơ khí An ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 (lần 2) - (18/12/2021)

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉ...

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 - 2023 - (14/12/2021)

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định quản lý thực hiện ...