Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu quy trình sản xuất ống hút từ cây cỏ lác ở Trườn

Ngày 22/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 246/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiệ...

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu quy trình sản xuất ống hút từ cây cỏ lác ở Trườn - (26/11/2021)

Ngày 22/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 246/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiệ...

Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ với 11 Huyện, Thị, Thà - (23/11/2021)

Từ đầu năm 2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức làm việc với cấp ủy 11 huyện, thị xã, thành phố về chương t...

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số nhiệm vụ khoa học phòng, chống dịch covid-19 - (17/11/2021)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan rất nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch ...

Tổ chức Hội đồng khoa học bằng hình thứ trực tuyến góp phần phòng chống dịch covid-19 - (17/11/2021)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian qua do tình hình dịch COVID-19 di...

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang - (05/11/2021)

Thực hiện Quyết định Số 1508/QĐ-UBND An Giang, ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Quyết định phê duyệt Danh ...

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ - (01/11/2021)

Sáng ngày 01/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định điều động đồng chí Lê Quốc Cường, P...

Xét duyệt đề tài “Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của ngườ - (31/10/2021)

Sáng ngày 28/10/2021, tại Phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ tr...

Xét duyệt đề cương đề tài “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển của tỉnh An Giang hiện nay” - (29/10/2021)

Chiều ngày 15/10/2021, tại Phòng họp số 1, Sở khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ...

Tổ chức nghiệm thu dự án”Sản xuất rau thủy canh VietGAP tại thành phố Long Xuyên” - (29/10/2021)

Trong những năm gần đây, với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, trồng rau bằng phương pháp th...