Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Ngày 30/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực h...

Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang - (23/04/2018)

Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đó là kế hoạch số 198/KH-UBND được UBND tỉnh An Gi...

Thống nhất bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tu - (13/04/2018)

Ngày 09/4/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với nội dung tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 6...

Kế hoạch về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang - (12/04/2018)

An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2...

Đảng đề ra 07 mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2030 - (30/03/2018)

Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phá...

So sánh lợi ích của việc tham gia BHXH và bảo hiểm nhân thọ - (19/10/2017)

Đây là nội dung của Tài liệu ban hành kèm theo Công văn 3758/BHXH-TT về tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH...

6 tháng đầu năm 2017, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so cùng kỳ - (14/07/2017)

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, do Phó Chủ tịch Ủ...

Đổi tên Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang thành Trung tâm Hành chính công tỉnh An Gian - (12/07/2017)

Đó là nội dung được nêu tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việ...

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang - (30/05/2017)

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về Quy định mứ...

Giám sát tiến độ thực hiện dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh - (30/05/2017)

Chiều ngày 23/5/2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường...

Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học - (22/05/2017)

Ngày 22 tháng 5 hàng năm là Ngày quốc tế đa dạng sinh học. Nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của con người về các vấn...