Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Ngày 30/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực h...

Ban văn hóa – xã hội khảo sát công tác dạy nghề, giới thiệu việc tại trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải An Gia - (15/05/2017)

Ngày 12/5/2017, Đoàn khảo sát Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát tại trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao...

Đóng điện Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam - (15/05/2017)

Ngày 12/5/2017, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức Lễ đóng điện Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1, tại cụm công nghiệm Vàm Cống (...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất - (03/05/2017)

Ngày 29/3/2017, Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY phê duyệt “Kế hoạch Quốc gi...

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tỉnh An Giang đến năm 2020 - (29/03/2017)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 21/3/2017 về Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang tỉ...

test - (16/11/2016)

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xây dựng vùng nguyên liệu nu...

Tham quan rung tram - (15/11/2016)

Trên cơ sở thưc hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2...

Phoi Kho Ca Sac - (15/11/2016)

Trên cơ sở thưc hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2...

Nông dân xã Lê Chánh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp - (15/11/2016)

Là một xã nông thôn đặc thù làm kinh tế nông nghiệp, trong đó diện tích đất sản xuất là 1.348ha, số hộ có đất sản xuất l...

Hội đồng KH&CN của huyện Thoại Sơn xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - (15/11/2016)

Ngày 28/10/2016 tại phòng họp số 1, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiê...