Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Tham quan rung tram - (15/11/2016)

Trên cơ sở thưc hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2...

Phoi Kho Ca Sac - (15/11/2016)

Trên cơ sở thưc hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2...

Nông dân xã Lê Chánh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp - (15/11/2016)

Là một xã nông thôn đặc thù làm kinh tế nông nghiệp, trong đó diện tích đất sản xuất là 1.348ha, số hộ có đất sản xuất l...

Hội đồng KH&CN của huyện Thoại Sơn xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - (15/11/2016)

Ngày 28/10/2016 tại phòng họp số 1, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiê...