Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tuyền truyền pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN TẢI VỀ - VĂN BẢN KHÁC

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

A. VĂN BẢN TẢI VỀ

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Những nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tomtat-TT-01-2021.docx

2

Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm OCOP của tỉnh

712.HD.SKHCN.pdf 

1. Phụ lục 1

2. Phụ lục 2

3

Công văn yêu cầu báo cáo hoạt động của tổ chức KH&CN năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

1006/SKHCN-QLCN

PL1: Tổ chức KH&CN công lập 

PL2: Tổ chức KH&CN ngoài công lập, có vốn nước ngoài

4

Công văn hỗ trợ cung cấp thông tin hoạt động KH&CN khi thực hiện thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và thủ tục liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân

1193/SKHCN-QLCN 

Biểu mẫu đính kèm

5

V/v tuyển chọn doanh nghiệp tham gia Lễ tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021

 

1366/SKHCN-QLCN 

Biểu mẫu đính kèm

 

     
     
 

 

B. VĂN BẢN KHÁC

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Thông tư số  03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2016  quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

03.2018.TT.BTP.pdf

2

Công văn số 652/HĐPL ngày 20/6/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”

652.HĐPL.pdf