Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân và làm việc

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN GIÁM ĐỐC SỞ
 

Tháng

Ngày

Thứ

Thời gian/ địa điểm

1

15/01/2021

Sáu

* Thời gian

- Buổi sáng: 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

- Buồi chiều: 13 giờ  00 phút đến 15 giờ 00 phút

* Địa điểm

Phòng Tiếp công dân (Sở Khoa học và Công nghệ: số 269 A, Nguyễn Thái Học, p Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang).

* Điện thoại: 02963.852.212

2

17/02/2021

3

15/03/2021

Hai

4

15/04/2021

Năm

5

17/05/2021

Hai

6

15/06/2021

Ba

7

15/07/2021

Năm

8

16/08/2021

Hai

9

15/09/2021

10

15/10/2021

Sáu

11

15/11/2021

Hai

12

15/12/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Stt

Tháng

Tuần

1 8

1. Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021

2

2. Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

3

3. Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021

4

4. Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021