Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Lãnh đạo Sở

Ban giám đốc

Ngày đăng : 25/11/2016
Tác giả :
A+ A- In

BAN GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG

***

 

1.  Ông Tầng Phú An

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0913.865.826

- Email: tpan@angiang.gov.vn

2. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0919.811.876

- Email: httthuy@angiang.gov.vn

3. Ông Phan Văn Kiến

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0919.667.005

- Email: pvkien@angiang.gov.vn