Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Công nghệ sinh học

a. Chức năng Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm và thực hiện các d...

Trung tâm Công nghệ sinh học - (25/11/2016)

a. Chức năng Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm và thực hiện các d...

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng - (25/11/2016)

a. Chức năng: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ...

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - (25/11/2016)

a. Chức năng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Khoa học & Côn...

  • 1