Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Tỉnh, Sở

Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ngày đăng : 10/01/2020
Tác giả :
A+ A- In

Số : 20/2019/QĐ-UBND

Tên : Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ngày ban hành : Jul 9, 2019, 12:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : UBND tỉnh

Tài Liệu đính kèm:Tải