Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Tỉnh, Sở

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 17/01/2020
Tác giả :
A+ A- In

Số : 44/HD-SKHCN

Tên : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành : Jan 10, 2020, 12:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : Sở Khoa học và Công nghệ

Tài Liệu đính kèm:Tải