Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Tỉnh, Sở

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Ngày đăng : 05/01/2021
Tác giả :
A+ A- In

Số : 198/QĐ-SKHCN

Tên : Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Ngày ban hành : Jul 27, 2020, 12:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : Sở Khoa học và Công nghệ

Tài Liệu đính kèm:Tải