Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Văn bản Tỉnh, Sở

Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

Ngày đăng : 01/12/2021
Tác giả :
A+ A- In

Số : 57/2021/QĐ-UBND

Tên : Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

Ngày ban hành : Nov 26, 2021, 1:00:00 AM Indochina Time

Cơ quan ban hành : UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:Tải