Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2022!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng : 13/06/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 16/05/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-SKHCN về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung Kế hoạch chủ yếu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về: Công tác thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng; Khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, đẩy mạnh các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng ký sử dụng mã số mã vạch; Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 02963 955 300 hoặc di động: 0374 138 983 gặp ông Huỳnh Duy Thiện) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

V.C